Posted in Նախագծեր

Անհատական աշխատաժամանակ

Հունվարի 9֊31

Հունվար 9֊ երկուշաբթի

9։20֊10։20 մարզական պարապմունքներ ջոկատների հետ

9։00֊ 9։15առավոտյան պարապմունք

11։00֊12։35 ավագ դպրոց, մարմնամարզական ստուգատես

13։00֊13։40 միջին դպրոց, մարզական պարապմունք

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

հունվարի 10֊երեքշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30֊10։55մարզական պարապմունքներ ջոկատների հետ

11։00 ֊12։35 ընտրություն

12;55- մարզական պարապմունք ջոկատների հետ

հունվարի 11֊ չորեքշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30֊10։55 ձյուդոյի և մարզադաշտերի մաքրություն

11։00֊12։35 ավագ դպրոց, մարմնամարզական ստուգատես

13֊00֊14։00 միջին դպրոց, մարզական պարապմունք

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

հունվարի 12֊ հինգշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30։10։55 մարզական պարապմունքներ ջոկատների հետ

10։00֊12։35 ընտրություն

13։40֊14։40 մարզական պարապմունք

հունվար 13֊ ուրբաթ

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30֊11։00 միջավայրի խնամք

11։30֊12։30 մարզական պարապմունքներ ջոկատների հետ

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

Հունվար 16֊ երկուշաբթի

9։00֊ 9։15առավոտյան պարապմունք

9։20֊10։20 մարզական պարապմունքներ ջոկատների հետ

11։00֊12։35 ավագ դպրոց, մարմնամարզական ստուգատես

13։00֊13։40 միջին դպրոց, մարզական պարապմունք

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

հունվարի 17֊երեքշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

11։00 ֊12։35 միջին դպրոցի ջոկատներ

հունվարի 18֊ չորեքշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30֊10։55 ձյուդոյի և մարզադաշտերի մաքրություն

11։00֊12։35 ավագ դպրոց, մարմնամարզական ստուգատես

13֊00֊14։00 միջին դպրոց, մարզական պարապմունք

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

հունվարի 19֊ հինգշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

10։00֊12։35 միջին դպրոցի ջոկատներ

13։40֊14։40 մարզական պարապմունք

հունվար 20֊ ուրբաթ

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։30֊11։00 միջավայրի խնամք

11։30֊12։30 միջին դպրոցի ջոկատներ

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

հունվարի 23֊ երկուշաբթի

9։00֊9։15 ընդհանուր պարապմունք

9։20֊10։20 միջին դպրոցի ջոկատներ

11։00։12։35 ավագ դպրոցի մարմնամարզական ստուգատես

13։00֊14։40միջին դպրոց, մարզական

14։00֊15։30 ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s