Posted in Աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ

Դեկտեմբերի 27-30

 • 9:00-12:00-Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփումներ, հաշվետվություններ, ստուգատեսների նախագծերի քննարկում, ճամբարային նախագծերի մշակումներ
 • 12:00-ից՝ մանկավարժության կենտրոնի հրապարակած առցանց հավաքներ
 • 13:30-14:30- Մանկավարժական առցանց հավաք, մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի դասավանդողներ: Վարում է դպրոցի ղեկավարը

Մուտքը՝ հղումով

 • 10:00-12:00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում-բակային, կաբինետային աշխատանքներ, ծրագրային քննարկումներ փոքր խմբերով

Դեկտեմբերի 28

Դեկտեմբերի 29

Դեկտեմբերի 30

 • 9:00-12:00-Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփումներ, հաշվետվություններ, սովորողների հաշվետվությունների հրապարակում, ճամբարային նախագծերի մշակումներ
 • 12:00-ից՝ մանկավարժության կենտրոնի հրապարակած առցանց հավաքներ
 • 14։00-Մանկավարժական առցանց հավաք, մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցում դասավանդողներ, թեման՝ հունվարյան ստուգատեսներ, վարում են ստուգատեսների Միջին դպրոցի համակարգողները
Posted in Աշխատաժամանակ

Շաբաթվա աշխատակարգ

Պարտիզապուրակային աշխատանք, <<Վահան Ասատրյան>> պուրակում, մարզադաշտերում

Ձյուդոյի մարզասրահի խնամք

Մարզական պարապմունքներ, ֆիզիկական միջավայրում՝

Երկուշաբթի՝

11:05-11:55 Ավագ դպրոց/10-րդ դաս․/

11:55-12:35 Ավագ դպրոց/10-րդ դաս․/

12-55- 13:35 Միջին դպրոց/ 6-րդ դաս․/

13:40-14:20Ավագ դպրոց/ 9-րդ դաս․/

14:20-15:05 Ավագ դպրոց/ 9-րդ դաս․/

15:05:16:30 Ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

Երեքշաբթի՝

11:05-11:55Միջին դպրոց/ ընտրությամբ գործունեություն/

11:55-12:35Միջին դպրոց/ ընտրությամբ գործունեություն/

12-55- 13:35 Միջին դպրոց/ 6-րդ դաս․/

Չորեքշաբթի՝

09:20-10:05 Արևմտյան դպրոց /1-րդ դասարան/

10:10-10:55 Արևմտյան դպրոց /1-րդ և 2-րդ դասարաններ/

11:05-11:50 Արևմտյան դպրոց /2-րդ դասարան/

11:55-12:40 Արևմտյան դպրոց / 3-րդ դասարան/

12-55- 13:35 Միջին դպրոց/ 7-րդ դաս․/

13: 40-14:20 Միջին դպրոց/ 7րդ դաս․/

15:00:16:30 Ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

Հինգշաբթի՝

11:05-11:55Միջին դպրոց/ ընտրությամբ գործունեություն/

11:55-12:35Միջին դպրոց/ ընտրությամբ գործունեություն/

Որբաթ՝

13: 40-14:20 Միջին դպրոց/ 8րդ դաս․/

14:20-15:05 Միջին դպրոց/ 8-րդ դաս․/

15:05:16:30 Ձյուդոյի լրացուցիչ կրթություն

Posted in Աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ

9:00-9:15-առավոտյան ընդհանուր երաժշտամարզական պարապմունք

9:30-10:30 — Բակային աշխատանքներ, ջրում և բարեկարգում ենք կանաչ տարածքները, «Վահան Ասատրյան» պուրակը

10։00 — 12-րդ դասարանների ֆիզկուլտուրայի պետական ավարտական ստուգարք

11:00-12:00 Մարզական ակումբներ դասավանդողների համար, մարզական պարապմունքներ, մասնակիցներ կրթահամալիրի ընտրությամբ գործունեության կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցների սովորողներ, լրացուցիչ կրթությամբ մարզիկներ, ընտանիքներ

12:00 — 12:30-ընդմիջում

12:30-14:00 Լրացուցիչ կրթության ձյուդոյի պարապմունք

Posted in Աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ

Հունվար 2021

 1. Կրթահամալիրի ջոկատների մարզական նախագծեր մարզադահլիճներում և մարզադաշտերում,մարզական պարապմունքներ:
 2. Մասնակցություն մարզական ստուգատեսին և ձմեռային մարզական խաղերին:
 3. Մասնակցություն կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոցի մարզական ջոկատի սովորող-սովորեցնող նախագծին։
 4. Համակարգում և մասնակցություն միջին դպրոցի « Գեղասահքի և Հոկեյի» սահադաշտ, ինչպես նաև «Երազ» այգու սահադաշտ նախագծերին։
 5. Մանկացություն սահնակի և դահուկի մարզական նախագծերին Սևաբերդում, Ջրվեժի արգելոցում։

Հունվարի 11-29

Օրակակարգ

09:00-09:20 — առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05 — մարզական ճամբարային նախագծերի քննարկում, առաջարկներ, անելիքների հստակեցում։

12:30-13:00 — ընդմիջում

13:00-14:00- մարզական պարապմունքներ

Երեքշաբթի և հինգշաբթի
11:00-12:30- ընտրությամբ գործունեություն

երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ
15:00-16:30- լրացուցիչ կրթություն